Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze, jak je potocznie nazywamy, są uregulowane zarówno w kodeksie karnym, jak i w przepisach pozakodeksowych. Przestępstwa te naruszają zasadę uczciwości kupieckiej oraz godzą w interesy majątkowe poszkodowanych – zarówno osób fizycznych, jak i spółek oraz samego skarbu państwa. Poniżej przedstawione zostaną jedynie niektóre z nich.

Jakie przestępstwa to przestępstwa gospodarcze?

Prawo karne penalizuje m.in. następujące czyny zaliczane do przestępstw gospodarczych, których coraz więcej jest popełnianych na terenie Warszawy: łapownictwo, pranie pieniędzy, pokrzywdzenie wierzyciela, wyłudzenie kredytu, wyłudzenie odszkodowania, zakłócenie przetargu oraz fałszowanie licznika w samochodzie.

Z kolei pozakodeksowymi przestępstwami gospodarczymi są m. in. oszustwa komputerowe, przekupstwo oraz wyłudzenie VAT.

Poniżej opiszemy niektóre z nich.

Łapownictwo

Przestępstwo łapownictwa mogą popełnić osoby piastujące kierownicze stanowiska m.in. w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Przestępstwo łapownictwa może obejmować zarówno pracowników tychże podmiotów, jak również osoby współpracujące z nimi na podstawie umów cywilnoprawnych. Do łapownictwa dochodzi, gdy osoba przyjmuje pieniądze bądź inną korzyść w zamian za nadużycie swych uprawnień bądź niedopełnienie obowiązku. Ważne jest także, aby łapownictwo skutkowało naruszeniem konkurencji bądź wyrządzało szkodę temu podmiotowi gospodarczemu. Sprawcą przestępstwa jest także osoba, którą korzyść taką wręcza.

Wyłudzenie kredytu

Przestępstwo wyłudzenia kredytu może dotyczyć także wyłudzenia pożyczki, gwarancji czy poręczenia. Wyłudzenie kredytu jest dokonywane na szkodę banku lub innej instytucji finansowej. W trakcie jego popełniania sprawca posługuje się podrobionym lub w inny sposób poświadczającym nieprawdę dokumentem celem uzyskania m. in. kredytu.

Wyłudzenie odszkodowania

Wyłudzenie odszkodowania nie dotyczy podrabiania dokumentacji, jak w przypadku wyłudzenia kredytu, lecz polega na celowym spowodowaniu zdarzenia skutkującego wypłatą przez organ ubezpieczeniowy odszkodowania.

Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy polega na posiadaniu środków finansowych uzyskanych z uprzednio popełnionego przestępstwa (np. nielegalny handel bronią). Za posiadanie uważane jest także przyjęcie, używanie, przekazywanie czy ukrywanie takich środków.

Podsumowanie

Do przestępstw gospodarczych zaliczane są zarówno przestępstwa stypizowane w kodeksie karnym, jak również w innych przepisach prawa, a w tym w prawie karnym skarbowym. Do często spotykanych przestępstw gospodarczych możemy zaliczyć takie przestępstwa jak: łapownictwo, korupcja oraz przestępstwa skarbowe. Znaczna większość z nich jest ścigana z urzędu i w takich przypadkach radca prawny z Warszawy specjalizujący się w sprawach karnych jest nieodzowny.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij