Podatek od wynajmu mieszkania Jak się rozliczyć z fiskusem

Podatek od wynajmu mieszkania? Jak się rozliczyć z fiskusem?

Wynajmowanie komuś należącego do nas mieszkania może być sposobem na zarobek. Warto jednak pamiętać, że tak jak w przypadku innych źródeł, również ten zarobek podlega opodatkowaniu. Przepisy dotyczące podatku od wynajmu regularnie się zmieniają i warto być z nimi na bieżąco, by nie popełnić błędów. Ostatnia taka zmiana weszła w życie od początku 2019 roku.

Wynajem mieszkania z podatkowego punktu widzenia rozliczać można na dwa różne sposoby: na zasadach ogólnych lub ryczałtem. O tym, który należy zastosować, podatnik decyduje sam, ale decyzja taka musi być ostateczna. Rozliczać należy się według sposobu wybranego przy pierwszej wpłacie na podatek dochodowy w danym roku.

Podatek od wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych

Jeżeli rozliczamy wynajem mieszkania na zasadach ogólnych, to podstawą opodatkowania jest wysokość uzyskanego z wynajmu dochodu. Dochód zaś obliczymy, pomniejszając całkowity przychód z wynajmu w roku podatkowym o koszty jego uzyskania. Do kosztów zaliczyć należy wszystkie wydatki poniesione na mieszkanie, takie jak: jego umeblowanie i zakup innego wyposażenia, koszty ewentualnego remontu, wniesione przez właściciela opłaty za media czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania. Oczywiście wszelkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami i faktycznie poniesione przez wynajmującego, a nie najemcę.

Sposób obliczenia podatku na zasadach ogólnych

Przy rozliczeniu wynajmu na zasadach ogólnych, należy także brać pod uwagę kwotę wolną od podatku. Od początku 2019 roku została ona podniesiona z 6 600 do 8 000 złotych, ale przy rozliczeniu dochody z wynajmu są liczone razem z tymi pochodzącymi z innych źródeł, a zatem realna kwota zmniejszająca podatek będzie zależała od łącznie osiąganego dochodu. Wysokość tego dochodu decyduje też o skali według której będziemy opodatkowani. Przy dochodzie w wysokości do 85 528 złotych rocznie, podatek wynosi 18 % minus kwota zmniejszająca go. Jeśli zaś przekraczamy ten pułap, to obowiązuje nas wówczas skala 32 %, ale tylko od nadwyżki powyżej 85 528 zł. W takim przypadku podatek wyniesie 15 395,04 zł (18 % z 85 528 zł) plus 32 % nadwyżki powyżej 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek, wynikająca z zastosowania kwoty wolnej.

Podatek od wynajmu na zasadach ogólnych – do kiedy wpłacać?

Ważne jest to, że rozliczając się na zasadach ogólnych musimy samodzielnie obliczać zaliczkę na podatek dochodowy i co miesiąc wpłacać ją na konto urzędu skarbowego. Zawsze należy to robić do 20. dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc. W przypadku grudnia terminem jest 20 stycznia, chyba że wcześniej złożymy deklarację podatkową za poprzedni rok i dokonamy wpłaty należnego podatku. Rozliczenia całego podatku w skali roku dokonujemy w deklaracji PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia roku kolejnego.

Podatek od wynajmu mieszkania na zasadzie ryczałtu

Drugą formą rozliczenia podatku od wynajmu mieszkania, którą podatnik może wybrać jest ryczałt. Od 1 stycznia 2019 roku nie trzeba już składać w urzędzie skarbowym oświadczenia o takim wyborze. Wystarczy, że dokonując pierwszej wpłaty podatku w roku podatkowym w tytule przelewu na konto urzędu wpiszemy „ryczałt”. Pamiętajmy, że decyzji o opodatkowaniu ryczałtem nie można w ciągu roku podatkowego zmienić.

Stawki ryczałtu podatku od wynajmu mieszkania

Ryczałt, w odróżnieniu od zasad ogólnych, charakteryzuje się tym, że podatek jest obliczany od całkowitego przychodu, a nie dochodu. Oznacza to, że od kwot uzyskanych za wynajem mieszkania nie możemy odliczyć żadnych wydatków poniesionych na jego rzecz. Ponadto, nie obowiązuje w tym przypadku żadna kwota wolna od podatku. Ryczałt płaci się według dwóch różnych stawek, w zależności od osiągniętego przychodu:

  • 8,5 % od rocznego przychodu do 100 tys. złotych,
  • 12,5 % od rocznego przychodu powyżej 100 tys. złotych.

Ta druga stawka została wprowadzona przy zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 roku. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku drugiej skali podatkowej przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, dotyczy ona jedynie nadwyżki. A zatem od 100 tys. złotych oblicza się podatek w wysokości 8,5 %, a od reszty przychodu w wysokości 12,5 %.

Ryczałt także obliczamy samodzielnie i wpłacamy na konto urzędu skarbowego do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Krótszy jest jednak termin na złożenie deklaracji podatkowej za cały rok. W przypadku przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku, ostatecznym terminem jest koniec lutego kolejnego roku. Przy rozliczeniu ryczałtem właściwą deklaracją składaną w urzędzie skarbowym jest PIT-28.

1 comment

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij